Contact

Contact

IDEAS, Chubu University
Building no.23 3F, 1200 Matsumoto-cho, Kasugai, Aichi 487-8501, JAPAN

Phone

(+81)568-51-1111

Fax

(+81)568-51-4736

Email